AZ ÉLET VENDÉGE
CSOMA-LEGENDÁRIUM 

Engem az érdekel, voltam-e mielőtt megszülettem, leszek-e a halál után?

Írta Sári László
Zenéjét szerezte és rendezte Szemző Tibor

A film egészéről

Kőrösi Csoma Sándor utazásának történetével számos ismeretterjesztő írás, életművének tudományos jelentőségével ugyanennyi szakmai dolgozat foglalkozik. Csomát Magyarországon a nemzet büszkeségeként tartják számon. Arról, hogy ez a rendkívüli sorsú férfi miféle ember lehetett, nemigen esik szó. Nem véletlen. Senki sem tud róla, hogy életútja, munkája milyenné formálta őt. Saját magáról soha senkinek nem beszélt. A zárkózottság volt karakterének legjellemzőbb vonása.

A tibeti kultúrával, a buddhizmussal való találkozása azonban, majd az ezt követő tíz évi hallgatás utazásának eredeti céljáról, sok mindent elárul nekünk. Csoma a tibeti könyvekben a létezés nagy kérdéseivel és válaszaival találkozott. Bizonyos, hogy ezért hallgatott később más kérdésekről, történelmi, őstörténeti dilemmáiról. Nyilvánvaló, hogy ezek sem váltak számára jelentéktelenné, de figyelmét sokkal inkábbű a világ, a létezés egészének ontológiai kérdései kötötték le ezután. A tibeti könyvek, a buddhizmus bölcselete és irodalma legfőképpen ezekkel e kérdésekkel foglalkozik. Ezeknek a könyveknek a szellemiségét vetíti Csomára a film, olvasmányai, tibeti élményei segítségével igyekszik megismerni és megérteni személyiségét, világlátását. Rajta keresztül pedig a tibeti bölcselet alapkérdéseit.

Sári László, Kőrösi Csoma Sándor, tibet

A szövegről

A film egyik szála a népi képzelet meséit idézi Csoma alakjáról. Ezek a Csoma-legendák. Még ma is gyűjthetők Erdélyben, mindegyikük naiv ábrázolással, népmesei hőssé nagyítva rajzolja elénk Csomát. A humornak sincsenek híján. A másik szál a tibeti olvasmányok, a hozzájuk kapcsolódó gondolatok, érzések felidézése eredeti tibeti szövegek alapján. Pokol és mennyország, alvilág, túlvilág, köztes lét, bölcselet, költészet, vallás. Ezek alakították Csoma személyiségét, formálták világlátását, ezek vezették útján.

 Kőrösi Csoma Sándor

A képi világról

A film képei is a szöveg, az idegen nyelvek és a zene sokszínűségét hozzák. A felvételek Észak-India, Nyugat-Tibet olyan helyszínein készültek, ahol Csoma megfordult, többek között a himalájai Kanam faluban, ahol híres tibeti–angol szótárát és a buddhizmusról készített dolgozatait írta. A képi világ, a szöveg és a zene egésze olyan újszerű filmes műfajt alkot, amelyben a szereplők nem jelennek meg arcukkal és alakjukkal, hanem érzéseik, gondolataik válnak láthatóvá, megragadhatóvá. Ezt segítik Szaladják István super 8-as kamerájának és Roskó Gábor animációinak nagyszerű képei. A képek hol dokumentumszerűen konkrétak, hol különböző festői ábrázolásmódokat idéznek, hol pedig mesebelien „elemeltek”, az utóbbiakat a legendák népi képzelete teremti ilyenné.

tiebológus, Kőrösi Csoma

A zenéről

A zenének kiemelt szerepet szántunk. Egyfelől a nyelvek, az emberi hangok zenéjének, másfelől a hangszeres zenének. Csoma „hangját”, érzelmi és gondolati tónusait keressük és igyekszünk megszólaltatni a zeneiség hangsúlyozásával. A Csoma-legendárium zenéjének kottaanyagát a zeneszerző részben a Tibeti halottaskönyv eredeti fanyomatainak felhasználásával készítette.

Kőrösi Csoma Sándor

A technikáról

Az idegen nyelvű szövegfelvételek (ének és próza), akárcsak a képek túlnyomó része Indiában - Delhiben, Szárnáthban, Kalkuttában és a Himalája buddhista kolostoraiban készült. Épp így a zajeffektusok egy részét is indiai helyszíneken vette fel a stáb - Csoma kanami kolostorában, kalkuttai könyvtárszobájában, városi utcákon, fent a hegyekben. Az animációk technikája és naív, népmesei világa sajátos eredetiséggel illeszkedik az archívnak tetsző képi környezetbe és a költői, filozófiai kontextusba.

 

Sári László, Kőrösi Csoma Sándor, tibet

 

A film egészéből Kőrösi Csoma Sándor eddig ismeretlen képe, személyiségjegyei rajzolódnak elénk. Ezt az arcát és szellemi fejlődésregényét eddig sem a művészet, sem a tudomány eszközeivel nem rekonstruálták. Jószerével most - születése után, több mint 220 év elteltével - ebből a filmből ismerhetjük meg Csoma emberi arcát.

A DVD-borító

 • Sári László, író, tiebológus, Kőrösi Csoma Sándor, tibet, tibetkutató
 • Sári László, író, tiebológus, Kőrösi Csoma Sándor, tibet, tibetkutató
 • Sári László, író, tiebológus, Kőrösi Csoma Sándor, tibet, tibetkutató
 •  

   Kőrösi Csoma Sándor

   

 

 

csoma, író, tiebológus, 
    tibeti vers, dalai láma, vkelet és nyugat